Om bloggen

På Världskulturmuseerna finns en halv miljon föremål, en miljon bilder och 500 hyllmeter övrigt arkivmaterial. Här bloggar medarbetare om arbetet med samlingarna och om den övriga verksamheten. Ibland bjuder vi in gästbloggare att blogga, eventuella åsikter som framförs i texten är skribentens egna..

I bloggen vill vi lyfta fram föremål, bilder eller arkivmaterial ur samlingarna och vår ambition är att skriva om dessa på ett intresseväckande, roligt, tankfullt och personligt sätt. Det kan vara alltifrån en liten blänkare om ett spännande fotografi eller ett märkligt föremål vi snubblat över, till en betydligt mer ingående text om aktuell forskning som berör våra samlingar. Och allt som ryms däremellan.

Om Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur).

 


 

The collections of the National Museums of World Culture, Sweden hold  half a million objects, one million images and 500 meters of archival material. On this blog, staff members of the museums and guest bloggers to blog every week, Any views expressed in the text are the author’s own.

We want to highlight objects, images or archive material from the collections, and our ambition is to write in an interesting, fun, thoughtful and personal way. Posts can be about anything from an exciting photograph or a strange object we stumbled upon, to an in-depth text about current research that concerns our collections. And everything in between!

About the National Museums of World Culture, Sweden.

Kommentarer

  1. Ingela

    Jättebra initiativ! Fick precis syn på Cook’s resa-föremål. Strålande!
    Känns fantastiskt att ni gör detta.
    Lycka till med fortsättningen!
    Ingela

  • (kommer inte att synas)