• 400 renöron

  25 June, 2014 | Bevarande, Etnografi, Föremål | 0 kommentarer

  I etnografiska museets samlingar finns många föremål från de arktiska och subarktiska områdena. F. R. Martin gjorde sin första resa till Sibirien 1890 i syfte att studera etnografi och arkeologi hos de folkgrupper som fanns i området samt att samla in föremål till Historiska museet.

  http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/bilder/9129_7_025_00000193_2.jpgFredrik Robert Martin var 22 år gammal när han 1890 fick anställning vid Statens historiska museum som extra ordinarie amanuens. Samma år gav han sig ut på sin första resa, han reste till Sibirien, till trakterna kring floden Ob. Där fanns en folkgrupp som livnärde sig på fiske eller renskötsel, de kallas vid den här tiden för Ostjaker, idag Chanter. När han kom tillbaka till Sverige hade han berikat museisamlingen med 438 föremål. Bland annat en rock.

  Den här rocken är sydd av renöron. Drygt 400 renöron! Med andra ord har fler än 200 renar behövt gå till slakt. Att vara renägare innebar hög status, vilket självklart skulle manifesteras.

  Det är ett ganska kaxigt och praktfullt sätt att visa sin rikedom på! En rock av ett eller flera renskinn hade alla, det var det mest tillgängliga material man hade i en renskötande ekonomi. Det var även det material som var mest funktionsdugligt under långa, kalla vintrar. Håren på renens päls är delvis ihåliga vilket isolerar mycket bra, den har även en tät underpäls som ytterligare bidrar till att hålla värmen. Hur pass bra en rock av renöron håller värmen vet vi inte mycket om, men cool är den!

  Taggar:

  author photo

  Anna Fahlén arbetar som föremålsantikvarie vid myndighetens tre museer i Stockholm: Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet. Anna har en magisterexamen i arkeologi och antikens kultur och samhällsliv, dessutom har Anna en praktisk textilutbildning.