• Björnen som fick liv igen

  2 June, 2014 | Bevarande, Föremål | 0 kommentarer

  Etnografiska museets konservator Christian Stadius, har givit tillbaka Sven Hedins björn sitt ursprungliga utseende. Den dansande leksaksbjörnen hade blivit svedd av branden som drabbade museet hösten 2012. Men tack vare konservator Stadius, har björnen återgått till sitt ursprungliga jag – en glad björn som vill underhålla sin publik.

  Vill du se hur fin björnen blivit nu? Se filmen här:

  Under arbetet med BOV (brand och vatten) har vi den stora ynnesten att se och hantera en mängd föremål. Många gånger får vi se sådant som ingen sett på många år, ofta är det föremål som berör lite extra och som ger en målande bild av gångna tider och händelser.

  Sven Hedins dansande leksaksbjörn från Ryssland eller möjligtvis Tyskland är utan tvekan ett sådant föremål. Det var med på hans resa till Tibet 1906-1908 och ställdes ut i samband med en utställning på Liljevalchs 1954 där bland annat en rekonstruktion Sven Hedins arbetsrum visades. När vi packade upp björnen var pälsen svedd av branden, en arm och huvudet hade ramlat av och låg bredvid.

  I den gamla katalogen kan man läsa följande: Leksaksbjörn med tamburin etc. Kunde förr röra på huvudet och spela (fjäderverket fungerar inte längre). Medfördes av S.H. till Tibet. Jag beslutade att titta lite närmare på björnen. Det vore spännande om den kunde spela och röra på huvudet igen. Med några droppar lättflytande olja och lite justering gick fjäderverket igång. Huvudet återmonterades och armen med tamburinen skruvades och limmades fast. Försiktigt drog jag upp verket, lättade på spärren och leksaksbjörnen spelade på tamburinen och rörde på huvudet åter igen.
  christians_61x80Christian Stadius är konservator och ansvarar för att delar av Världskulturmuseernas samlingar bevaras och är tillgängliga för forskare och besökare. Han är utbildad och examinerad vid Göteborgs Universitet.