• Ett museum i miniatyr

  23 July, 2014 | Arkeologi, Föremål, Förvärvsomständigheter, Samlande | 0 kommentarer

  I Medelhavsmuseets samlingar finns ett litet kuriosakabinett, ett skåp fullt med små saker. Det är en samling föremål av varierande slag: fornfynd, antikviteter och mer moderna kuriosaföremål. Samlade i skåpet utgör föremålen ett litet museum i miniatyr.

  Historien om detta minimuseum börjar under första världskriget i Turkiet, där slaget vid Gallipoli hade förödande konsekvenser för Storbritanniens trupper som förlorade omkring 100 000 man. En av överlevarna var soldaten Arthur Vivyan Cornish. Efter slaget posterades han i Egyptens västra öken, och förflyttades därefter till Palestina. Under vistelsen på dessa platser, samlade han mindre antikviteter och kuriosa från olika tidsperioder. Efter första världskrigets slut lät Cornish montera föremålen i ett skåp och skapade på så sätt sitt eget lilla museum. Skåpet förvärvades av Medelhavsmuseet under tidigt 1980-tal, troligen inhandlades det på auktion. Det blev ett museiföremål och en del av samlingarna. Kuriosakabinettet innehåller flera olika föremålskategorier: stenredskap, ushebti-figurer, amuletter, liksom mer moderna föremål i form av rakknivar och smycken.

  14233DEtt av föremålen i skåpet har sitt ursprung i Sverige, det är en jaktkniv med handtag av valrossbete. Den bar Cornish med sig under kriget, och använde då han förband sårade. Det finns nedtecknade historier även om andra föremål i skåpet, om hur de har använts eller om vem som en gång har ägt dem, exempelvis ”ankelring av metall, buren av en kvinna i byn Kharga”, eller ”Senussi rakkniv”, där Senussi syftar på medlemmar ur en religiös sufi-orden. Dessa föremål har Cornish troligen köpt från lokalbefolkningen.

  14231DNågra av de äldsta föremålen i Cornish samling utgörs av egyptiska stenredskap, märkta med namnen på platserna där de påträffades. Ett större antal fajansföremål härrör från det antika Egyptens Luxor: amuletter, skarabéer, ushebtis, pärlor, ringar, gudar och gudinnor, daterade kring det första århundradet f. Kr. Troligen har Cornish köpt dessa föremål från kringvandrande försäljare i området. Amuletterna är av varierande typ, och har en gång placerats mellan lindorna på mumier. Man kan också se en spelpjäs i skåpet, och en sten av bergskristall med en inristad bild av den hellenistiska gudinnan Artemis med sina attribut: pilbåge och pilar. Under perioden i Palestina samlade Cornish en liten bit svart sten från ett moskégolv i Gaza. Här finns också en örring i form av ett ottomanskt mynt med hål i, föremålet har enligt etiketten påträffats nära Gaza. 1915 utökade han sin samling med en liten ask av tenn, innehållande blysplitter och gevärskulor som han hittat vid Suvlabukten i Turkiet.

  Historien får ytterligare en dimension när man tittar närmare på de ort- och platsnamn som anger de olika föremålens proveniens, fyndplatserna. Namn som Kharga oasen, Dakhla oasen, Karnak, Suvlabukten, Alexandria. Om man söker efter exempelvis Dakhla, Karnak eller Suvla Bay i Europeana, en samlingsdatabas med digitaliserade föremål och bilder från olika museer runt om i Europa, får man intressanta sökträffar. Man hittar föremål från samma fyndplatser som de i Cornishs kabinettskåp, och foton som föreställer platserna där han samlade dem.

  Efter kriget bodde Arthur Vivyan Cornish i Minehead i engelska Somerset. Sedan 1911 var han medlem i föreningen Somerset Archaeological and Natural History Society, och skrev återkommande artiklar med historisk och naturvetenskaplig inriktning i lokala årsböcker och tidskrifter. Han gick ur tiden omkring år 1960. Föremålen han valde, köpte och samlade under sin tjänstgöring som soldat och som han lät montera i skåpet, finns kvar i miniatyrmuseet på Medelhavsmuseet och kan beskådas i Egyptenutställningen.

  Taggar:

  Emma Andersson arbetar som föremålsantikvarie vid Världskulturmuseernas tre museer i Stockholm: Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet och Etnografiska museet. Emma har en magisterexamen i arkeologi och antikens kultur och samhällsliv, hon har även studerat socialantropologi, kulturmiljövård och museivetenskap.