• Expeditionen, Tibet och Buddhor!

  12 February, 2016 | Bevarande, Föremål, Förvärvsomständigheter, Fotografier | 0 kommentarer

  Hur kommer det sig att Etnografiska museet har en så stor mängd buddistiska statyer? En del av svaret finns i  bilden (ovan) som är tagen i Sinkiang, Hami i norra Kina.

  Under åren 1927 till 1935 ledde Sven Hedin den svensk-kinesiska expeditionen till Centralasien.  Hedin var en van upptäcktsresande som ofta skrev böcker om sina resor och såsmåningom var siste svensk att bli adlad. Han var vanligtvis ensam västerlänning på sina  expeditioner  medan han  denna gång var ledare för det så kallade vandrande universitet, som bestod av ett stort antal svenska och kinesiska vetenskapsmän,  arkeologer, botaniker och etnografer. Ford sponsrade expeditionen med bilar, en effektiv produktplacering vid den här tidpunkten. Tidigare  användes kameler och andra djur som färdmedel. Med sig från denna sista expedition fick man bland annat de buddistiska statyer som visas på Etnografiska museet på lördag den 13 februri, i samband med att vi uppmärksamar det tibetanska nyåret.

  Det tibetanska nyåret
  Alldeles nyligen firades det kinesiska nyåret – eller “vårfesten” som den också kallas. Tätt efter infaller det tibetanska nyåret Losar (lo-gsar) som  firas i Tibet och en del andra länder. Den tibetanska kalendern är liksom den kinesiska en månkalender som kretsar kring en djurzodiak. Dock sammanfaller inte alltid det tibetanska nyåret med det kinesiska. Nyåret är också en gemensam födelsedag för alla tibetaner eftersom man inte firar individuella födelsedagar.

  Buddhor och Bodhisattvor

  Tibetanska buddhistiska skulpturer från Mongoliet, som visas i Skulpturhallen på Östasiatiska museet.

  Tibetanska buddhistiska skulpturer från Mongoliet, som visas i Skulpturhallen på Östasiatiska museet.

  Ett viktigt sätt för buddhister att visa sin respekt är genom  vördnad för Buddha och Bodhisattva statyer. Därmed dyrkar buddhister emellertid inte statyer som faktiska inkarnationer med övernaturliga krafter. Istället fungerar bilder som fysiska och symboliska påminnelser om det särskilda hos Buddha eller Bodhisattva inneboende dygder och ideal som anhängare vill odla inom sig själva. Statyerna är också ett medium för koncentration och inspiration.

  Den 13 februari uppmärksammas traditionsenligt det tibetanska nyåret på Etnografiska museet. Detta innebär att vi ur samlingarna tar fram några av våra buddhor som expeditionen transporterade med sig från området under Sven Hedins fjärde och sista expedition. Det finns då möjlighet att se dessa på plats. I detta sammanhang vill vi också påminna om de buddhor vi har utställda på Östasiatiska museet från samma expedition, utställda på ett liknande sätt som de en gång stod i det buddistiska templet (se bild ovan).

  Här kan du se ett bildspel från Sven Hedins expeditioner i Asien 1885-1935:

  Titelbild: Kommendanten tar emot bilexpeditionen som består av från vänster i bild:  Effe (Efraim), Huang Wenbi, Parker Chen, David Hummel, Yew, Kung, X, Sven Hedin, X, Kommendanten, X, X, X, X, Georg Söderbom, X. X-markerade personer vet vi inte namnet på. Foto Folke Bergman 8/2 1934.

  Christian Stadius är konservator och ansvarar för att delar av Världskulturmuseernas samlingar bevaras och är tillgängliga för forskare och besökare. Han är utbildad och examinerad vid Göteborgs Universitet.