• Minimumie som bedrar!

  29 January, 2015 | Egypten, Föremål | 0 kommentarer

  I Världskulturmuseernas magasin finns ett märkligt litet paket. Det är en mumie som bara är 38 cm lång men har ett påmålat människoansikte på huvudändan. Vad är det egentligen som finns där inuti?

  Mumiepaketet (inv. nr. NME 013) har funnits i samlingen sedan 1800-talet. Man var uppenbarligen förbryllad över föremålet och så här skrev man om det i en katalog år 1868:

  En mumie af ett nyfödt barn. Mumien är så liten, att man nästan skulle tvifla på, att det finnes något lik uti den. Den borde öppnas och undersökas av en anatom, då det alltid kunde vara af intresse att konstatera, att Egyptierna balsamerade lik af barn, som voro så små, att de ej synas vara fullgångna.

  mumieblogg2_605x309

  Röntgenbilder av minimumien avslöjar att paketet innehåller en ibisfågel. Bilden kommer från en undersökning vid Karolinska sjukhuset år 2012.

  Var detta verkligen en mumifierad bäbis eller rentav ett foster? Nej, på 1960-talet röntgades föremålet för första gången och det visade sig att det inte alls fanns någon liten människa inuti. I stället såg man en bunt av långa, rörformiga ben – skelettet av en fågel! För att bekräfta detta öppnade man försiktigt mumien från undersidan och mycket riktigt fann man där ”svartvita fjädrar, fågelben och ett snusbrunt fint pulver”. Fågeln identifierades som en Helig Ibis (Threskiornis aethiopicus).

  Bronsskulptur av guden Thoth i form av en ibisfågel. Denna skulptur finns att beskåda i Medelhavsmuseets Egyptenutställning. Du kan se den i det lilla runda rummet där skapelsen äger rum!

  Bronsskulptur av guden Thoth i form av en ibisfågel. Denna skulptur finns att beskåda i Medelhavsmuseets Egyptenutställning. Du kan se den i det lilla runda rummet där skapelsen äger rum!

  Hur kom nu sig detta? Var mumien en förfalskning? Var den tillverkad för att lura någon att det var en äkta spädbarnsmumie? Nej, troligen inte – det var faktiskt mycket vanligt att man i det gamla Egypten mumifierade även djur som en del av det religiösa utövandet. I Egypten kunde gudarna nämligen ta formen av både djur och människor, och man kunde offra till en viss gud genom att låta mumifiera ett djur som var symbol för just den guden.

  Ibisfågeln, som var symbol för vishetens gud Thoth, mumifierades i hundratusentals och många finns bevarade på museer runt om i världen. Varför vissa av dessa förseddes med en ansiktsmask i form av en människa vet man inte, men det har troligen att göra med att man ville understryka gudens dubbla natur av både djur och människa.

  CarolinCarolin Johansson arbetade som intendent för Egypten på Medelhavsmuseet i Stockholm. Carolin har en magisterexamen i egyptologi.