• Ny policy för webbpublicering på Världskulturmuseerna

  3 April, 2017 | Digitalisering | 0 kommentarer

  Världskulturmuseernas uppgift är att visa och levandegöra kulturer i världen med utgångspunkt i de samlingar myndigheten förvaltar. Samlingarna ska göras tillgängliga både nationellt och globalt, och det förutsätter ett aktivt arbete med digitala verktyg och kanaler.

  Vi vill skapa maximalt goda förutsättningar för förvaltade resurser att komma till bredast möjliga nytta och söker därför undanröja så mycket som möjligt av det som tidigare hämmat medborgarnas fria användning av information om, och bilder av, våra samlingsmaterial. Med den nya policyn frigör vi materialens potential och de kan nu komma till bredare nytta för både lärande, utveckling och kreativ näring.

  På Världskulturmuseerna ska öppen publicering vara det självskrivna förstavalet. Merparten av de texter, bilder och andra resurser vi förvaltar kan publiceras märkta med PD eller CC:BY. Vi anger alltid upphovsmannens namn om det är känt för oss.

  • Vi kommer att använda PD (public domain) för alla material med utslocknad upphovsrätt som görs helt fritt tillgängliga utan restriktioner. Det gäller för fotografier i allmänhet (oavsett upphovsmannens dödsår) om de producerats före 1969, samt för konstnärliga verk (i alla uttrycksformer) från den 1 januari sjuttio år efter upphovsmannens död. Det samma gäller för bl a ljudinspelningar gjorda av myndigheten, om de är äldre än femtio år.
  • Vi kommer att använda CC:BY (creative commons: attribution) för alla material som är under upphovsrätt och där Statens museer för världskultur disponerar de ekonomiska rättigheterna, så som texter, fotografier och ljudinspelningar som producerats inom myndighetens museer, mottagits som gåva eller köpts med full förfoganderätt.

  Material som inte kan tillgängliggöras fritt enligt ovan kommer inte att prioriteras för digitalisering om det inte finns särskilda skäl. Riktlinjer för undantag och eventuella synpunkter på vår publicering (inklusive begäran om avpublicering) hanteras av mig som projekt­ledare för Världskulturmuseerna Digitalt. Du är välkommen att höra av dig till johanna.berg@varldskulturmuseerna.se!

  PS – Vill du veta mer om öppen access på museer?

  Här är några vi vill tipsa om:

  Rijksmuseum, Nederländerna

  Statens Museum for Kunst (SMK), Danmark

  Metropolitan Museum of Art, USA

  Creative Commons, Nya Zeeland

   

  Huvudbild: alborzshawn (CC BY 2.0)

  Taggar:

  author photo

  Johanna Berg är sedan hösten 2016 ansvarig för Världskulturmuseerna Digitalt. Hon har tidigare arbetat med digitala kulturarvsfrågor på bl a RAÄ och Digisam vid Riksarkivet.