• Ny tillgång till gammal forskning

  22 May, 2017 | Digitalisering | 0 kommentarer

  Världskulturmuseerna antog i januari 2017 en ny policy för öppen webbpublicering. En direkt följd av den är att vi nu kan börja tillgängliggöra de skriftserier som tidigare givits ut av myndighetens museer, och som redan finns digitaliserade genom Google Books.

  Publikationerna innehåller texter om föremål i samlingarna, och andra ämnen med direkt koppling till museernas verksamhet under 1900-talet. En del utgåvor är idag svåråtkomliga, och finns bara att läsa på vissa forskningsbibliotek. I digital form kan vi göra dem mer lättillgängliga för forskare och allmänhet, öppna nya dörrar för forskning och kanske väcka förnyat intresse för “gamla” teman.

  Vi är också övertygade om att dessa resurser kan vara av stort intresse för internationell forskning inom våra samlingsområden, och är glada att kunna bidra till att kasta nytt ljus över tidigare forskares arbete.

  Till en början kommer vi att öppna de äldsta utgåvorna, de första tio åren på varje titel. Därefter räknar vi med att månatligen lägga till ett decennium i taget. Vi hoppas förstås att alla som bidragit med texter i publikationerna ser lika positivt på fri tillgång som vi, men om någon skulle ha en invändning mot våra publiceringar är det bara att höra av sig till mig, som projektledare för Världskulturmuseerna digitalt: johanna.berg@varldskulturmuseerna.se. Vi hörs!

  Huvudbild: Johanna Berg / Världskulturmuseerna. CC-BY.

  Taggar:

  author photo

  Johanna Berg är sedan hösten 2016 ansvarig för Världskulturmuseerna Digitalt. Hon har tidigare arbetat med digitala kulturarvsfrågor på bl a RAÄ och Digisam vid Riksarkivet.