• Kristina Janni Ståhls måleri möter arkeologiska föremål

  19 June, 2017 | Egypten, Föremål, Utställning | 0 kommentarer

  Fredagen den 16 juni 2017 öppnade min utställning på Medelhavsmuseet, vilken avslutar en vidareutbildning på Kungl. Konsthögskolan Projektprogram för yrkesverksamma konstnärer. Jag har sedan oktober 2016 arbetat på plats på Medelhavsmuseet, där jag har målat föremål ur museets samling så som de visas i sina montrar.

  Föremål ur de samlingar Världskulturmuseerna förvaltar, på Medelhavsmuseet. Mer information. Bild: Världskulturmuseerna, CC-BY.

  Jag har länge tyckt att Medelhavsmuseets samlingar är inspirerade och vackert presenterade i den gamla ljusa banklokalen. När jag i höstas började på Kungl. Konsthögskolan kontaktade jag museet och föreslog ett samarbete. Det resulterade i ett spännande och lärorikt år och det är fantastiskt roligt att ställa ut målningarna i dialog med samlingen. Utställningen visas i ett litet rum i anslutning till museets utställningar. De fem verken har motiv hämtade från detaljer eller fragment som Nefertitis krona, figurer på keramiska kärl och ett pärlnät. De historiska föremålen är inte bara lämningar som vittnar om ett tidigare samhälle, de uttrycker också allmänmänsklig närvaro. Jag försöker att fånga detta tidsöverskridande och kanske kan vi genom målningarna se de historiska föremålen på ett nytt sätt.

  Historiska föremål i nytt perspektiv

  Många konstnärer inspireras av historiska föremål. För mig uppkom tanken att måla i museum 2012 då jag i början av min konstnärsutbildning besökte Neues Museum i Berlin. Museets arkitektur och samlingen i Egyptiska museet och Papyrussamlingen gjorde starkt intryck. Samlingen har ett speciellt förhållande till rummen vilka arkitekt Friedrich August Stüler 1855 ritade specifikt för samlingen. Museet drabbades av omfattande skador under andra världskriget och förblev en ruin i många årtionden. Vid återuppbyggandet av museet 2003 bevarade arkitekt David Chipperfield mycket av rummens ursprungliga utsmyckning och skadorna inkorporerades i restaureringen vilket resulterade i ett intressant samspel mellan den ursprungliga och den nya arkitekturen.

  Restaureringen bevarade ursprungliga utsmyckning, inkorporerade skadorna. Bild: David Chipperfield Architects

  Ett annat uttryck

  Särskilt påfallande hos Neues Museum är de öppna ljusa rummen. I den kontexten upplevde jag de historiska föremålen på ett sätt som jag inte gjort tidigare, starkare, mer känslomässigt och mer intuitivt. Föremålen blev mer än bara historiska objekt, de fick en annan utstrålning och ett mer levande uttryck. Man kunde lättare föreställa sig föremålen i ett sammanhang utanför museirummet och gapet i tid kändes kortare.

  Efter besöket på Neues Museum blev jag intresserad av möjligheten att kombinera måleri med arkeologiska föremål och på så sätt skapa en ny kontext för föremålen, en kontext som levandegör dem och skapar en sorts dialog med historien.

  Mumifierade flakar och Finlands nationalmuseum

  Redan under 2012 testade jag idén att måla på museum då jag under en dag fick komma till Medelhavsmuseet, motivet blev mumifierade falkar. Det kändes som en framkomlig väg men eftersom jag studerade på annan ort lades projektet på is. Några år senare började jag på Bildkonstakademin Helsingfors magisterprogram och som en del i mitt magisterarbete samarbetade jag med Finlands nationalmuseum, där jag målade i den förhistoriska avdelningen. Samarbetet resulterade i utställningen Måleri i dialog med förhistorien, där fyra målningar visades i den förhistoriska utställningen på museet.

  Utställningen på Medelhavsmuseet

  Kristina Janni Ståhl, Nefertitis krona, 2017, olja på duk.

  Det är väldigt roligt att jag under ett helt läsår har kunnat måla på museet och fördjupa mig i Medelhavsmuseets samling, det var ju här det började för fem år sedan efter mitt inspirerade besök på Neues Museum.

  Utställningen pågår på Medelhavsmuseet till den 30 september 2017.

   

   


  Kristina Janni Ståhl är konstnär, verksam i Stockholm. www.kristinastahl.com Porträttet på Kristina Janni Ståhl: Världskulturmuseerna, CC-BY.