• Skrivstuga om Cypernexpeditionen

  8 September, 2017 | Arkivhandlingar, Digitalisering, Fotografier | 0 kommentarer

  Under en kväll samlades Cypernentusiaster för att tillsammans förbättra informationen om den Svenska Cypernexpeditionen på Wikipedia. Ett unikt tillfälle att fylla på kunskapsbasen i ämnet. Många kom, såg och segrade!

  Eftersom Medelhavsmuseet i år uppmärksammar 90 års jubileumet för den Svenska Cypernexpeditionen (utgrävningarna pågick mellan åren 1927-31 och vår museipedagog Fredrik Helander berättar) tyckte Världskulturmuseerna och Wikimedia Sverige att det var en bra idé att skapa ett gemensamt evenemang. För detta ändamål organiserades en skrivstuga där entusiaster kunde bättra på Wikipedias information om den svenska Cypernexpeditionen, dess fynd och utgrävningsplatser samt Cyperns äldre historia i allmänhet. Förutom textinnehållet i Wikipedias artikel om Cypernexpeditionen kunde den som ville komplettera bildarkivet. I kategorin Svenska Cypernexpeditionen på Wikimedia Commons finns över 600 bilder som kan användas för att illustrera de relevanta artiklarna. Några av eventets deltagare valde att konkretisera beskrivningar, tydliggöra översättningar och kategorier. Andra valde att förbättra befintliga avsnitt. Ett exempel är det om Vouniberget, dess palats och dess föremål som idag utgör en central del utav Medelhavsmuseets Cypernutställning.

  Med kaffe, frukt, dator samt gester gjorde vi framsteg. Fotograf: Johanna Berg, CC:BY

  Totalt var vi ca 17 personer med olika bakgrund men med det gemensamma intresset för den svenska Cypernexpeditionen för snart hundra år sedan. Känslan är att deltagarna var på gott humör och flitens lampa lyste. Till vår hjälp hade vi referensmaterial, t ex från Medelhavsmuseets egna bibliotek, av databasen Carlotta och deltagarnas samlade kompetens. Men alla oavsett bakgrund var välkomna att delta, det är något som tydligt klargjordes. Vi satt i Medelhavsmuseets salong och hade gott om plats.

  Varför kände vi behovet att ha just en sådan här kväll? Genom att tillgängliggöra foto-dokumentationen från Cypernexpeditionen på Wikimedia Commons når vi en mycket större publik, både nationellt och internationellt, än vad som annars är möjligt. Tanken med Cypern-skrivstugan var att ge en ytterligare skjuts i arbetet med att göra våra resurser så användbara som möjligt för så många som möjligt. Samtidigt fick flera, både kolleger och besökare, en chans att lära sig lite mer om hur Wikipedia fungerar, och hur man kan bidra till att göra uppslagsverket bättre. Kunskapen växer när vi ger bort den, och vi blir alla rikare. Några av våra bilder finns på Medelhavsmuseets insta-konto!

  P.S!

  Vi har berättat om Cypernexpeditionen tidigare, bland annat här!