• EN SVENSK MISSIONÄRSFAMILJ MITT I ZULUKRIGET

  24 August, 2016 | Etnografi, Föremål, Förvärvsomständigheter, Samlande | 2 kommentarer

  År 1878 grundades en liten svensk missionsstation av en svensk missionärsfamilj i dagens Kwazulu-Natal i östra Sydafrika. Den låg precis på gränsen mellan britternas koloni och Zululand. Mindre än ett år senare, den 22 januari, anfölls denna station av tusentals zulukrigare.

  Teckning av Otto Witt ur Illustreret Missionshistorie, Første Del, från 1894.

  Teckning av Otto Witt ur Illustreret Missionshistorie, Første Del, från 1894.

  Familjen var Otto Witt med sin fru Elin Pallin och två barn, Elin (född 1876) och Otto (född 1877). Jag har redan nämnt Otto i ett tidigare blogginlägg. Vid den här tiden fanns flera nordiska missionärer i Sydafrika och familjen Witt kom först till den norska missionsstationen Untunjambili i april 1876 och därefter till Entumeni (eller Ntumeni) i augusti innan de kunde starta sin egen i början av 1878. Stationen de grundade låg vid Rorke´s Drift och var en tidigare handelsstation. Otto döpte den till Oscarsberg efter den svensk-norske kungen Oscar II och gjorde om butiken till ett kapell. Under detta år gjorde han flera besök i Zululand.

  Storbritanniens kolonisering av östra Sydafrika ledde till slut till krig mellan Zululand och britterna. Familjen hade vid denna tid upplåtit stationen till britterna. Ett fältsjukhus hade installerats i bostaden. Stationen vaktades nu av 130 brittiska soldater. I januari 1879 tågade en brittisk armé in i Zululand. Denna armé utgjordes av cirka 1 600 europeiska soldater samt 2 500 afrikanska soldater. Vid berget Isandlwana slog armén läger. Större delen av styrkan gav sig iväg på spaningsuppdrag, resten, ca 1700 man, blev kvar. Den 22 januari anfölls lägret av zuluarmén och nästan alla dödades. Detta berg låg endast 11 kilometer från Oscarsberg.

  Hantverk från zulu i Sydafrika, monter P05 i utställningen Magasinet – en etnografisk skattkammare på Etnografiska museet, Stockholm. Alla föremålen är donerade av Otto Witt.

  Hantverk från zulu i Sydafrika, monter P05 i utställningen Magasinet – en etnografisk skattkammare på Etnografiska museet, Stockholm. Alla föremålen är donerade av Otto Witt.

  Vid tiden för slaget vid Isandlwana var Otto närvarande vid Oscarberg, övriga familjen befann sig i Umsinga, ca 25 kilometer därifrån. Otto, fältläkaren och fältprästen befann sig uppe på Oscarsbergs utkikspunkt med ett teleskop. De kunde höra gevärs- och kanonskott och kunde snart också se överlevande brittiska soldater som närmade sig, och längre bort skymtade zulukrigarna.

  När Otto insåg situationen lämnade han Oscarsberg omedelbart med häst för att förenas med sin familj vid en skotsk missionsstation, Gordons Memorial, i Umshinga-regionen. Under tiden anfölls stationen av en del av zuluarmén men de lyckades inte inta stationen (läs mer om slaget vid Rorke´s Drift och Anglo-zulu-kriget).

  Familjen Witt reste därefter hem till Sverige 11 februari men återvände till Sydafrika redan året därpå och kunde återuppta sin missionsverksamhet vid Rorke´s Drift. Elva år senare, 1891, återvände familjen till Sverige och fem år därefter överlämnade Otto en samling föremål och bilder som han samlat på sig under sina år i Sydafrika, till Riksmuseets etnografiska avdelning.

  En klubba, även kallad kallad ”iwisha” eller ”knobkierie”, 1896.03.0035.

  En klubba, även kallad kallad ”iwisha” eller ”knobkierie”, 1896.03.0035.

  Så vad var det då som Witt fick med sig hem? Ja, här finns bland annat smycken, korgar, vapen och redskap. Några av halsbanden och huvudgärdena är idag utställda på Etnografiska museet i utställningen Magasinet – en etnografisk skattkammare. Det finns även en ”Iwisha” (eller iwisa), en typ av klubba som enligt beskrivningen i museets generalkatalog ”användes vid avlivande av brottslingar t.ex. sådana som enl. trollkarlars eller trollkvinnors utsago orsakat andras död, döttrar vilka ej vilja gifta sig med den fadern utsett m.fl”. Den här typen av klubba kallas ”knobkierie” (eller knobkerrie) och användes huvudsakligen i södra och östra Afrika för jakt eller i strid. Den användes också som avrättningsvapen under Shaka Zulus (1787-1828) tid.

  År 1964 kom filmen ”Zulu” (finns på Youtube) vilken skildrar slaget vid Rorke´s drift. I denna spelas Otto Witt av Jack Hawkins och framställs som en pacifistisk missionär med alkoholproblem. Filmproducenterna hade inga större ambitioner att återge en verklighetsnära bild av det svenska missionärsparet utan man tog sig stora friheter. Ottos fru spelades av Ulla Jacobsson, som tidigare medverkat bland annat i ”Hon dansade en sommar”, men eftersom Ulla bara var hälften så gammal som Jack blev hon istället dotter i filmen. Var frun är framgår inte. I filmen är dessutom Otto med under själva slaget.

  Översta bilden: Slaget vid Rorke´s Drift. Oljemålning av Alphonse-Marie-Adolphe de Neuville (1835–1885) gjord ett år efter slaget.

  Läs mer:

  Rorke´s Drift, blogg av Torbjörn Kvist, 2013

  The defeat of history in the film Zulu, av Frederick Hale

  Taggar:

  author photo

  Magnus Johansson är sedan 2008 digitaliseringskoordinator vid Världskulturmuseerna. Han är arkeolog i botten och har tidigare arbetat vid Riksantikvarieämbetet.