• Globala Gösta

  19 August, 2015 | Bevarande, Digitalisering, Föremål, Samlande | 0 kommentarer
  Gösta Sandberg

  På Världskulturmuseet visas utställningen Globala Mönster. De flesta av mönstren kommer från Gösta Sandbergs textilsamling i museets magasin. Samlingen innehåller över 1500 föremål, verktyg och texter. Den är öppen för forskare och andra textilintresserade, som vill ha fördjupad kunskap om textilt hantverk från hela världen. 

  Professor Gösta Sandberg var passionerat intresserad av färgning och textil. Hans samling utgör ett viktigt textilt dokument. Samlingen donerades till Världskulturmuseet i december 1998. I donationshandlingarna framgår Gösta Sandbergs önskan att samlingen på grund av sin karaktär skall hållas ihop och förbli en studiesamling tillgänglig för forskare och textilintresserade. Samlingen består till största delen av de tekniker och föremål som blivit publicerade i Sandbergs böcker. Samlingen består av mer än 1500 föremål som är sorterad efter teknik. För att förklara olika reservationstekniker, vilket innebär att mönstren skapas genom att vissa områden inte färgas, finns tillkomstserier som visar steg för steg hur tillverkning går till. En intressant del av samlingen utgörs av verktyg och tryckstockar som använts vid tillverkningen. Även prover på färgämnen såsom indigo, krapp och snäckor har samlats in. Det finns även ett imponerande arkivmaterial som innehåller böcker och texter från 1500-talet och framåt.

   Gösta Sandberg har själv skrivit att samlingen syftar till:

  • Att lyfta fram mönstringstekniker, som är helt förbigångna, eller litet och ofullständigt beskrivna i den textila – framför allt västerländska – facklitteraturen.
  • Att utgöra ett betydelsefullt illustrationsmaterial för arbeten om de olika reserveringsteknikerna och deras gränsområden
  • Att skapa förutsättningar för – att i en framtid – återskänka de folk och kulturer de ”nationella skatter”, som en gång gav dem deras identitet och storhet. Värden som, av olika anledningar, gått förlorade för dem under epoker av ekonomisk och social omvandling.
  Globala Mönster, ljusinstallation på Världskulturmuseet.

  Globala Mönster, ljusinstallation på Världskulturmuseet.

  Yingzi Ittipak och Dorotea Dudek har skapat mönster till installationen Globala Mönster på Världskulturmuseet. De har sammanfogat mönster hämtade ur Gösta Sandbergs textila studiesamling. Det är en ljusinstallation i taket på plan 1 och ett 19 meter långt mönstertryck till montern på plan 5 på Världskulturmuseet. Avsikten är att öka samlingarnas närvaro i museet och aktivt använda dem på nya sätt.

  Design: Yingzi Ittipak med mönster ur Gösta Sandbergs studiesamling

  Design: Yingzi Ittipak med mönster ur Gösta Sandbergs studiesamling

  Här har tre mönster från Världskulturmuseets textila samlingar sammanfogats: ett mönster från Japan, ett från Sri Lanka och ett holländskt vaxtryck. Varje textil kan representera flera berättelser; som delar i mönster- och teknikhistoria eller i sociala, politiska och ekonomiska historier.

  Anna Stow och Rebecka Karlsdotter packar upp Gösta Sandbergs textila studiesamling.

  År 2010 packade Anna Stow och Rebecka Karlsdotter, då studenter vid institutionen för kulturvård i Göteborg, upp samlingen och sorterade föremål efter huvudkategorierna ikat, batik, blåtryck och plangi.

  Idag är Gösta Sandbergs samling en väl fungerande textil studiesamling som finns tillgänglig i Världskulturmuseets magasin och används av studenter och forskare.

  Vill du själv låta dig bli inspirerad så kan du undersöka samlingen närmare här: Gösta Sandbergs textila studiesamling  eller boka ett besök för att studera samlingen i Världskulturmuseets magasin.

  Välkommen!

  Taggar:

  author photo

  Anna Javér är textilkonservator och ansvarar för att Världskulturmuseernas textilsamlingar bevaras och är tillgängliga för forskare och besökare. Hon har främst sin arbetsplats på Världskulturmuseet i Göteborg.