Tag: Världskulturmuseet

Fem korsvägar i Kongo

Utställningen Korsvägar på Världskulturmuseet utforskar skärningspunkter mellan platser, människor, föremål, idéer och historiska epoker. Bland annat berättar sextiosex föremål om Kongo som en korsväg mellan Europa… Läs mer »

17 juli, 2017 | Etnografi, Föremål, Utställning | 0 kommentarer

Pussy hat och suffragett

Den 8 mars är Internationella kvinnodagen. En vecka innan hölls det en peppkväll på Världskulturmuseet i Göteborg. Då gästade kvinnonätverket I Can’t Keep Quiet/Göteborg museet för att… Läs mer »

7 mars, 2017 | Föremål, Samlande | 0 kommentarer