• Vad kan museer göra för skolan online?

  12 June, 2017 | Digitalisering | 0 kommentarer

  Museer och andra kulturarvsinstitutioner arbetar ständigt med att digitalisera sina samlingar. Allt fler tillgängliggör sina digitala resurser via webben, och glädjande många har också insett att materialen för att vara användbara måste ha öppna och tydliga licenser. Denna förändring borde öppna hittills oanade möjligheter för skola, lärande och undervisning för alla åldrar.

  Riksutställningar visar i sin allra sista rapport Möten med möjligheter att många lärare efterfrågar både digitala museimaterial för elever, och vägledning i hur de kan användas. Museipedagogiken skulle kunna gå online och utveckla nya strategier för att nå utanför respektive institutions analoga/geografiska räckvidd. För nationella institutioner som Världskultur­museerna finns äntligen förutsättningar att ge elever på annan ort chans att ta löpande del av verksamheten.

  Dock finns ännu inte så många exempel på framgångsrikt arbete i den här riktningen. Smithsonian Learning Labs i Washington, D.C. i USA har ett brett utbud av resurser under rubrikerna Discover, Create, Share. Men på många håll är även pedagogiskt välrenommerade institutioner svaga när det gäller arbete i digitala kanaler. Som V&A i London själva säger har de haft “great onsite digital learning at V&A since 2008, but what we don’t do well is create stuff online“.

  En del arkiv verkar ha kommit längre än många museer, se t ex brittiska National Archives  och i större samarbetsinitiativ är skolan ofta en prioriterad målgrupp. Till exempel har Digital Public Library of America (DPLA) tagit fram materialpaket som stöd för skolarbete med källkritik (inkl vägledningar för lärare). På denna sida Atlanten finns Europeana som har education som sin första prioritet 2017 och nu arbetar med E4E-community (Europeana4Education) för att bygga samarbeten och samla det breda engagemang som finns i frågan.

  Men vad kan vi göra härifrån?

  Hur kan vi på museerna på bästa sätt utveckla nya arbetssätt, anpassa oss till kursplanerna och möta skolans behov? För att hjälpa oss att öppna den diskussionen arrangerade vi ett öppet seminarium på Etnografiska museet den 23 maj. Vi bjöd in ett gäng smarta talare med egen erfarenhet från fältet och olika perspektiv på utvecklingen. Det blev en infallsrik och spännande dag. Deltagare beskriver den som väldigt intressant, inspirerande och matnyttig, och vi är nu bättre rustade att söka svar på våra frågor.

  Dagens presentationer kan du ta del av här:

  I höst hoppas vi kunna arrangera ett likartat seminarium på Världskulturmuseet i Göteborg. Vi återkommer med mer information!

  Huvudbild: Workshop. Foto: Ina Marie Winther Åshaug / Världskulturmuseerna. CC-BY.