• “Nya metoder men samma övergrepp”

  29 October, 2015 | Föremål, Förvärvsomständigheter, Svåra saker, Utställning | 0 kommentarer

  Hösten 2014 visades utställningen Maadtoe på Världskulturmuseet med målningar av Anders Sunna, fotografier av Michiel Brouwer, samt ett urval av samiska föremål från Världskulturmuseernas samlingar. Andes Sunna porträtterades i veckan av Sveriges television och programmet Kobra

  Anders Sunna (bild ovan), född 1985 i Kiruna och uppvuxen i Kieksiäisvaara, Sápmi utexaminerads från Konstfack 2009 och är nu verksam i Jokkmokk. Sunna skildrar samiskt liv utifrån sin familjs egna erfarenheter både i målningar och med skulptur. Samtliga kännetecknas av ett expressionistiskt måleri blandat med kollageliknande metoder, inte sällan inspirerat av en street art tradition. I sin konst arbetar Sunna med att formulera och omformulera samisk historieskrivning, alltid med en fot i samtiden. Uttrycket är politiskt och spänner över flera frågeställningar kopplade till den samiska befolkningen.

  "Nya metoder men samma övergrepp"

  “Nya metoder men samma övergrepp”

  Under hösten 2015 har Världskulturmuseerna förvärvat målningen Nya metoder men samma övergrepp. Ett signifikant verk och på samma gång typiskt verk för Sunnas konstnärskap. Centralt i bilden är årtalet 1972.  Det var detta år Sunnas familj fick sina renmärken avlysta. Norrbottens län satte även upp ett staket som skar tvärsigenom den mark som familjen Sunna brukade för rennäring. Den beslutande landshövding finns avbildad i målningen, samt en rad anspelningar till flytten, staket som sattes upp, men också referenser till rasbiologiska institutet i Uppsala i form av kranier och de typiska porträtten av samer som samlades in av institutet som dokumentation. Troligtvis är det konstnären själv som är avbildad längs ned i bilden iklädd tvångströja. Flera av dessa motiv är återkommande i Sunnas bildvärld.

  Sunnas konst uppmärksammar betraktaren på en del av historieskrivningen som ofta valts bort. Det är smärtsamt och komplexiteten i hans målningar påminner oss om en kolonial svensk historia, som måste berättas. Utifrån tavlan kan en rad frågeställningar belysas; ursprungsbefolkningars rättigheter, rasbiologiska institutet, rasistiska strukturer, samernas historia och kamp för rättigheter mer specifikt, samt särskilt den alltjämt aktuella diskussionen om vem som har rätt att bruka mark och för vilka olika ändamål.

  När Maadtoe visades i Göteborg valde Sunna föremål från samlingarna som han ville visa tillsammans med sin konst. Samtidigt dokumenterades hans tankar om kopplingar mellan hans arbete och dessa föremål. Ett grepp som uppmärksammades i recensionerna av utställningen.  Den här typen av parallella historiebeskrivningar är centrala för Världskulturmuseet missionen om att vilja vara en plats i dialog med omvärlden.

  Läs mer på Anders Sunnas egna hemsida http://anderssunna.com/

  Britta61x80Britta Söderqvist är enhetschef för Innehåll & lärande en enhet med 15 medarbetare som tillsammans initierar och genomför utställningar, skolprogram, publika program och kunskapsprojekt på Världskulturmuseet i Göteborg.

  Foto titelbild: Klara Andreasson