• Arkeologi 2.0

  2 June, 2017 | Arkeologi, Digitalisering, Föremål | 1 kommentar

  Om någon säger arkeolog får många bilden av en person, liggande på knä med en liten borste och stort tålamod. Arkeologi idag är mycket mer än utbildning, erfarenhet och tränade ögon: grävskopor, hackor, modern teknik, arbete i laboratorium och med digitala verktyg.

  Just nu pågår ett forskningsprojekt på Medelhavsmuseet där ett 50-tal terrakotta-figuriner från kultplatsen Ajia Irini på Cypern ska 3D-scannas. Forskaren, Valentina Vassallo, är knuten till Lunds universitet och skriver sin doktorsavhandling om ett urval av dessa figuriner. Genom att 3D-scanna figurerna hoppas hon att hitta information som inte är synlig för blotta ögat eller som man kan mäta med traditionella metoder. Valentina söker bland annat svar på frågor som: Hur är de tillverkade? Är de tillverkade i olika steg av olika hantverkare? Vilka tekniker har använts? Går det att se skillnad på olika hantverkare?

  Valentina har tidigare scannat figuriner från samma kultplats som nu finns i Lund och på Cypern. I filmen nedan berättar Valentina om sin forskning och varför det är så viktigt:

  Inom den arkeologiska vetenskapen har man ofta varit pigg på att testat nya tekniker, allt från flygfoto, totalstation, GIS och olika typer av scanning och röntgen. Genom att använda tekniker som inte förstör materialet eller föremålen kan nya studier göras gång efter annan och ny information kan komma fram ur samma material. Allt beror på vilka frågor ställs, vilket urval som görs och vilken metod som används.

  Några av de figurinerna som 3D-scannas. Föremålsnummer: A.I. 0236, A.I. 1485, A.I. 1868, Foto: Ove Kaneberg / Världskulturmuseerna. CC: BY-NC.ND.

  Forskning pågår, ständigt

  På de flesta museer pågår mycket av arbetet och verksamheten bakom stängda dörrar. Vi registrerar information i databaser, flyttar föremål, fotograferar, planerar och bygger utställningar, distribuerar bildbeställningar, lånar ut föremål till andra museer och så all administration så klart.

  Något som alla kanske inte vet är att många museer även välkomnar forskare och andra intresserade som vill studera föremål och samlingar som inte är utställda. Till Världskulturmuseerna kommer personer från hela världen för att studera föremål av olika anledningar: uppsatser på olika nivåer, doktorsavhandlingar, inspiration, teknik- och materialstudier, personligt intresse – många är riktiga nördar!

  För oss som arbetar på museet är det så spännande att träffa människor med mycket kunskap inom ett, ofta, ganska smalt område. Besöken behöver planeras i god tid, minst 3 månader i förväg, ibland längre, och besökaren behöver ge oss en lista på de föremål som ska studeras så att vi hinner ta fram dem. Föremålen kan man söka fram i vår databas som man hittar på museernas hemsidor. Det är gratis att göra den här typen av besök, det enda vi kräver i gengäld är den kunskap som besökaren besitter eller som blir resultatet av deras besök: uppsatser, avhandlingar, böcker, hantverksföremål med mera. Den informationen länkas till eller läggs in i vår databas, så att den kommer alla till gagn. Vill du göra forskar- och studiebesök se här.

  Scanningen av terrakottafigurinerna äger rum på Medelhavsmuseet 7/6-16/6 (vardagar) och är öppen för allmänheten. Läs mer på vår hemsida.

  PS. Ett tips! Vi har tidigare skrivit i bloggen om föremålen och de svenska utgrävningarna på Cypern.