Kategori: Fotografier

Koka stekflott i en batt

I en tid före snabbköp och flytande margarin på plastflaska tog man i Kamtjatka vara på laxfett för att användas som stekflott. Kamtjatka är lekplats… Läs mer »

11 December, 2014 | Fotografier | 1 kommentar

Om förgänglighetens skönhet

”Våra fotografiska bilder likna dagsländor; genom ljuset komma de till och af ljuset tillintetgöras de. De komma som skuggor och vända hastigt tillbaka till skuggornas… Läs mer »

21 August, 2014 | Fotografier | 5 kommentarer