Om förgänglighetens skönhet

”Våra fotografiska bilder likna dagsländor; genom ljuset komma de till och af ljuset tillintetgöras de. De komma som skuggor och vända hastigt tillbaka till skuggornas… Läs mer »

21 augusti, 2014 | Fotografier | 1 kommentar